Φαρμακευτικές ιδιότητες της αρώνια (Aronia melanocarpa)

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να καταγραφούν και να συγκεντρωθούν οι θρεπτικές και ιατρικές χρήσεις της αρώνια (Aronia ...

Continue reading